İLETİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)

İLETİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)

1 Aralık 2020 itibarı ile tüm ticari elektronik iletilerin izinlerinin tutulacağı sistemdir. Bu tarihe kadar sisteme girilmeyen izinler geçersiz sayılacaktır. Burada terimlerden en önemlisi Ticari SMS kavramıdır. Ticari sms nedir? Firmaların markalarını, ürün veya hizmetlerini tanıtma ve müşteri tutundurma çalışmaları kapsamında mevcut yada olası müşterilerine gönderdikleri elektronik iletilere denir. Buradaki ticari ileti kapsamına giren kanallar arasında en dikkat edilen ve denetlenenler sms yani kısa mesaj bildirimleridir.
Bundan sonra SMS Gönderme işlemleri yapılırken gidecek smsler öncelikle ileti yönetim merkezindeki onay kontrolunden geçecek , onay varsa sms gidecek yoksa gitmeyecek.
1 Aralık 2020 tarihinden itibaren alıncak sms onayları ve ret işlemleri ileti yönetim sistemi üzerinden anlık güncellencektir.

HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN İYS

İleti Yönetim Sistemi ile müşterilerinizin ticari elektronik ileti izinlerini güvenle ve kolayca yönetebilirsiniz!

İZİN YÖNETİMİ

İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olup mevcut izinlerinizi bir defa ekledikten sonra iletişim onaylarına ilişkin tüm süreci hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

Onay ve Ret BİlDİRİMİ

Müşterilerinizin onay ve ret bildirimlerini farklı kanallardan kolayca toplayabilir, işletmenize ait markalarınız için bu izinleri ayrı ayrı yönetebiliriniz.

İLETİ YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Tüm hizmet sağlayıcılar İYS’yi Temel Hizmetler kapsamında mevzuatın zorunlu kıldığı tüm işlevler için ücretsiz olarak kullanabilirler.

İZİNLERE HUKUKİ DAYANAK

İleti Yönetim Sistemi'ne yüklenen veya İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla alınan tüm onay/ret bildirimleri zaman damgasıyla işaretlenir. Böylece izinlerinizin varlığı hukuki olarak geçerlilik kazanır.

DİĞER BLOG / DUYURU